GPP taisyklės


Esame pasiruošę naujoms 2013 kovo mėn. 5 d. priimtoms GPP gairėms, kurios įsigalios nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.


Esame nustatę rašytines su platinimo procesu susijusių transporto priemonių ir įrangos naudojimo ir techninės priežiūros procedūras.


Šaldymo įranga ir automobiliai kalibruojami vadovaujantis tarptautiniais matavimo standartais vieną kartą per metus reguliariais intervalais.


Išsaugome informaciją ir rezultatus apie pagrindinės įrangos remontą, techninę priežiūrą ir kalibravimą.


Suteikiame temperatūros išrašus nuo krovinio pakrovimo iki iškrovimo (duomenys rodomi, kas 10 minučių).


Su mūsų transportu transportuojami tik vaistai ir vaistams gaminti reikalingi produktai.


Sumontuota ir nuolat tikrinama signalizacijos sistema įspėja apie atsiradusius temperatūros nukrypimus.


Ruošiame pristatymo maršrutų rizikos vertinimą, kuris rodo kur būtina imtis specialių priemonių temperatūrai kontroliuoti.


Vaistus griežtai pristatome važtaraštyje nurodytu adresu ir paliekame gavėjo priežiūroje arba jo patalpose.


ISO 9001:2008


Henris Fordas yra pasakęs: „Kokybė egzistuoja tik tuomet, kai darbas yra atliekamas tinkamai net kai niekas nestebi“.


Manome, kad kokybiškas paslaugų teikimas yra svarbiausias rodiklis UAB „Balux“ veikloje. Suprantame vežamo produkto svarbą, klientų lūkesčius ir norą, kad pervežimas būtų atliktas, kuo geriau. Tam pasiekti įmonėje yra įdiegta kokybės vadybos sistema, kuri tampa įrankiu padedančiu pasiekti minėtus tikslus.


2012 m. gegužės 28 d. sertikavimo centras „Sertika“ suteikė įmonei UAB „Balux“ tarptautinį standartą ISO 9001:2008. 2013 m. gegužės 10 d. šį sertifikatą atnaujinome įrodydami, kad teikiame kokybiškas paslaugas, kurios tenkina mūsų klientus.


ISO sertifikatas patvirtina mūsų bendrovės įsipareigojimą nuolat tobulinti savo veiklą, gerinti bendrovės efektyvumą, užtikrinti paslaugų atitikimą įstatymų numatytiems reikalavimams bei ieškoti naujovių mūsų veiklai gerinti.Daugiau informacijos >>